Koloniföreningen Dalen

Välkomna till koloniföreningen Dalen som ligger i Enskededalen/Kärrtorp i södra Stockholm.

Området ligger inbäddat mellan Åstorpsringen, Fyrskeppsvägen och Dalgårdsvägen. Närmaste tunnelbanestationer är Sandsborg och Kärrtorp. Adressen hit är Dalgårdsvägen 30-32.

Vår historia

Bakgrund

I nära omgivning av Dalens koloniområde fanns på 1920-talet flera andra koloniträdgårdar, bland dem Björkens koloniområde, Hammarby koloniträdgård, Johanneshovs koloniträdgård och Skärmabrink koloniträdgård. Det var inte heller långt till nyuppförda "Stockholms stads slakthus".


Området för Dalen anlades 1911 och tillkom efter invigningen av spårvägen till Enskede 1909. Föreningen bildades 1912 och hade ursprungligen 352 lotter, på 1960-talet revs flertalet lotter och idag finns 43 stycken kvar.


Stora delar av koloniområdet rivs

Dalens koloniträdgård ligger strax öster om Dalens sjukhus. Det var planerna på 1960-talet att uppföra ett stort sjukhus på platsen, som var anledningen att riva storparten av koloniföreningens lotter och stugor. Rivningen vållade protester bland Stockholms kolonister. Efter ett stormöte 1969 förstod myndigheterna allvaret bakom kolonisternas ilska.


Det beslöts att de gamla koloniområdena i Stockholm skulle upprustas och bevaras samt markeras i stadsplanen som parkområde.

Efter rivningen av nästan hela Dalens koloniträdgårdar låg området orört i sju år. De storastilta sjukhusplanerna hade krympt och resulterade i nuvarande sjukhus/sjukhem samt bostadsområdet Dalen.


Babels hus

Babels hus var en TV-serie från 1981 av Jonas Cornell, baserad på P C Jersilds roman med samma namn. Primus Svensson (Carl Gustaf Lindstedt) får en hjärtinfarkt när han är på väg ut till sin kolonitäppa och läggs in på det jättelika Enskede sjukhus (Dalens sjukhus). Avsnitten om kolonistugan spelades in i Dalens koloniområde.


Om oss

Kontakt:

Ordförande Ingela Elfström

ordforande@koloniforeningendalen.se


Adress:
Dalgårdsvägen 47

12133 Enskededalen

Bilder