Koloniföreningen Dalen

En oas som bevarats från 1912

En gång var detta ett av Stockholms största koloniområden. Idag njuter både kolonister och alla de besökare som strövar genom området av de 43 kolonilotter som finns bevarade.Uppdaterad information om intresselistan!Den 1 maj 2020 öppnade föreningen sin kö för att ta emot nya intresseanmälningar. 
 
Intresset var mycket stort och på kort tid fick föreningen in cirka 30 nya anmälningar - det antal föreningen beslutat om att ta emot. 


Det gör att föreningen nu beslutat att återigen stänga kön, på obestämd tid. Anledningen till att antalet personer som står i kön är begränsat, är för att undvika alltför stora förväntningar.


Väntetiden är lång och endast de 50 överst i kön blir kallade på visningar. Kön har nu lite drygt 100 anmälda.


Dalens koloni är en förhållandevis liten förening med endast 43 kolonistugor, så tiden innan man kan bli bjuden på visning kan variera mellan ett och tio år.Ett stort tack för visat intresse och välkomna åter när vi öppnar kön på nytt!


Med vänlig hälsning

Lene Jensen,

ansvarig för intresselistan