Koloniföreningen Dalen

Här kommer vi att publicera allmän likväl som specifik information från föreningen såsom:

  • Stadgar.
  • Allmänna regler, lokala föreskrifter och annat smått och gott som är bra att veta.
  • Dagordning och protokoll från föreningens årsmöten.
  • Verksamhetsberättelser.
  • Föreningens årsavgift 1.700 kr ska betalas senast den 30 april 2020.

  • Postgiro 352365-1.

  • På årsmötet 2019 beslutades att påminnelse sker via epost och att inga gireringsblanketter delas ut, förutom till de medlemmar som särskilt begärt det. 
    OBS! Glöm inte att skriva namn och kolonilottens nummer!