Koloniföreningen Dalen

Årsmöte 2020:
Datum: 29 mars 
Tid: Kl 11.30 - Årsmötet startar och efter årsmötet följer föreningsmöte

Plats: Dörjgränd 4, Norra Hammarbykajen, Skanstull, Stockholm

Kalendarium för medlemmarna 2019

7 april

Årsmöte och föreningsmöte

Styrelsemöte konstituering

8 april

Soprummet öppnas

21 april tidigast

Vattnet sätts på. Stäng alla kranar!

23 april

Styrelsemöte 

Planering inför städdagen

Senast 30 april

Föreningsavgiften betalas. 1700 kr betalas till

Pg 352365-1

1 maj

Sista dag för anmälan om hembud (våren)

4 maj

Städdag kl. 11-15

3-6 maj

Container finns på plats

21 maj

Styrelsemöte

12 juni

Styrelsemöte

Översyn av koloniområdet

1 augusti

Sista dag för anmälan om hembud (hösten)

20 augusti

Styrelsemöte. Allmän uppföljning

22 augusti

18:00 Biologisk mångfald - föreläsning och rundvandring på området tillsammans med naturguiden Maria Bergström från Naturskyddsföreningen. Avslutas med fika.

31 augusti

Skördefest

1/10 senast

Arrendet betalas till Pg 352365-1 OBS! Ny avgift + 50 öre/kvm/år enligt årsmötesbeslut

Styrelsemöte (preliminärt datum)

Tidigast 15 oktober

Vattnet stängs av. Öppna alla kranar!

15 Oktober

Soprummet stängs

19 november 

preliminärt

Styrelsemöte. Förberedelse för bokslut och 2019

Double-click here to add your own text.