Koloniföreningen Dalen

Kalendarium för medlemmarna 2016

3 April

Årsmöte och föreningsmöte

Styrelsemöte konstituering

18 April

Soprummet öppnas

Cirka 27 April

Vattnet sätts på. Stäng alla kranar!

Senast 30 April

Föreningsavgiften betalas

Maj

Styrelsemöte. Planering inför städdagen.

1 Maj

Sista dag för anmälan om hembud (våren) Pontus

6-9 Maj

Container. Städdag den 7 maj kl. 11-15

Juni

Styrelsemöte

1 Augusti

Sista dag för anmälan om hembud (hösten) Pontus

Augusti

Styrelsemöte. Allmän uppföljning

27 Augusti

Skördefest

Senast 30 September

Arrendet betalas

Tidigast 11 oktober

Vattnet stängs av. Öppna alla kranar!

2 Oktober

Städdag

16 Oktober

Soprummet stängs

November

Styrelsemöte. Förberedelse för bokslut och 2016

Styrelsemöten

Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Augusti, November