Koloniföreningen Dalen

Kalendarium för medlemmarna 2018

 

Årsmöte och föreningsmöte

Styrelsemöte konstituering

April

Soprummet öppnas

Cirka April

Vattnet sätts på. Stäng alla kranar!

Senast 30 April

Föreningsavgiften betalas

Maj

Styrelsemöte. Planering inför städdagen.

1 Maj

Sista dag för anmälan om hembud (våren) Pontus

Maj

Container. Städdag den maj kl. 11-15

Juni

Styrelsemöte

1 Augusti

Sista dag för anmälan om hembud (hösten) Pontus

Augusti

Styrelsemöte. Allmän uppföljning

Augusti

Skördefest

Senast 30 September

Arrendet betalas

Tidigast 11 oktober

Vattnet stängs av. Öppna alla kranar!

Oktober

Städdag

Oktober

Soprummet stängs

November

Styrelsemöte. Förberedelse för bokslut och 2019

Styrelsemöten

Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Augusti, November